Nations Geo

SingaporeSingapore Dialing code

+65
Singapore Country Code (CC) From Abroad

The Singapore country code

The Singapore country code (E.164) is +65. If you want to contact the Singapore number from anywhere in the world, please dial the international number for that country instead of the Singapore number. Which is your IDD and the country code with the local number.

Singapore Exit Code

International access codes(IDD)

The Exit Code to opining international line from Singapore to the board is 001 or 008 after that type the destination country code and then destination number

How to Make Phone Calls to Singapore?

To make call to Singapore you need to type your country exit code like + or 00 then type Singapore international dialing code 65 after that and finaly type the phone number you want to call.

How many digit is Singapore phone number?

TypeLengthExample
Fixed LineEight Digits.6123XXXX
MobileEight Digits.8123XXXX
Toll-freeTen and Eleven Digits.1800123XXXX

Dialing Singapore From Other Countries

CountryExit Code(IDD)Example
Malaysia0000 65 8123 XXXX
Brunei0000 65 8123 XXXX
Cambodia++65 8123 XXXX
Thailand++65 8123 XXXX
Indonesia++65 8123 XXXX
Vietnam0000 65 8123 XXXX
Laos0000 65 8123 XXXX
Philippines0000 65 8123 XXXX
Myanmar0000 65 8123 XXXX
Sri Lanka0000 65 8123 XXXX
East Timor0000 65 8123 XXXX
Bangladesh0000 65 8123 XXXX
Taiwan++65 8123 XXXX
Bhutan0000 65 8123 XXXX
India0000 65 8123 XXXX
Maldives0000 65 8123 XXXX
Palau++65 8123 XXXX
Nepal0000 65 8123 XXXX
China0000 65 8123 XXXX