Nations Geo

EstoniaEstonia Dialing code

+372
Estonia Country Code (CC) From Abroad

The Estonia country code

The Estonia country code (E.164) is +372. If you want to contact the Estonia number from anywhere in the world, please dial the international number for that country instead of the Estonia number. Which is your IDD and the country code with the local number.

Estonia Exit Code

International access codes(IDD)

The Exit Code to opining international line from Estonia to the board is 00 , you can use pluse + too if your device support typing pluse like mobile.
International Prefix:00Example. 00 [Country Code] [XXXXXXX}

How to Make Phone Calls to Estonia?

To make call to Estonia you need to type your country exit code like + or 00 then type Estonia international dialing code 372 after that and finaly type the phone number you want to call.

How many digit is Estonia phone number?

TypeLengthExample
Fixed LineSeven Digits.321XXXX
MobileSeven and Eight Digits.5123XXXX
Toll-freeEight Digits.8001XXXX

Dialing Estonia From Other Countries

CountryExit Code(IDD)Example
Latvia0000 372 5123 XXXX
Lithuania0000 372 5123 XXXX
Belarus8~108~10 372 5123 XXXX
Sweden0000 372 5123 XXXX
Finland0000 372 5123 XXXX
Poland0000 372 5123 XXXX
Norway0000 372 5123 XXXX
Ukraine0~00~0 372 5123 XXXX
Slovakia0000 372 5123 XXXX
Czech Republic0000 372 5123 XXXX
Moldova0000 372 5123 XXXX
Germany0000 372 5123 XXXX
Hungary0000 372 5123 XXXX
Romania0000 372 5123 XXXX
Austria0000 372 5123 XXXX
Slovenia0000 372 5123 XXXX
Luxembourg0000 372 5123 XXXX
Belgium0000 372 5123 XXXX
Croatia0000 372 5123 XXXX