Nations Geo

PolandPoland Dialing code

+48
Poland Country Code (CC) From Abroad

The Poland country code

The Poland country code (E.164) is +48. If you want to contact the Poland number from anywhere in the world, please dial the international number for that country instead of the Poland number. Which is your IDD and the country code with the local number.

Poland Exit Code

International access codes(IDD)

The Exit Code to opining international line from Poland to the board is 00 , you can use pluse + too if your device support typing pluse like mobile.
International Prefix:00Example. 00 [Country Code] [XXXXXXX}

How to Make Phone Calls to Poland?

To make call to Poland you need to type your country exit code like + or 00 then type Poland international dialing code 48 after that and finaly type the phone number you want to call.

How many digit is Poland phone number?

TypeLengthExample
Fixed LineSeven and Nine Digits.12345XXXX
MobileNine Digits.51234XXXX
Toll-freeNine and Ten Digits.80012XXXX

Dialing Poland From Other Countries

CountryExit Code(IDD)Example
Slovakia0000 48 512 345XXXX
Czech Republic0000 48 512 345XXXX
Lithuania0000 48 512 345XXXX
Hungary0000 48 512 345XXXX
Austria0000 48 512 345XXXX
Belarus8~108~10 48 512 345XXXX
Germany0000 48 512 345XXXX
Latvia0000 48 512 345XXXX
Slovenia0000 48 512 345XXXX
Croatia0000 48 512 345XXXX
Romania0000 48 512 345XXXX
Moldova0000 48 512 345XXXX
Liechtenstein0000 48 512 345XXXX
Bosnia and Herzegovina0000 48 512 345XXXX
Estonia0000 48 512 345XXXX
Serbia0000 48 512 345XXXX
Luxembourg0000 48 512 345XXXX
Switzerland0000 48 512 345XXXX
Ukraine0~00~0 48 512 345XXXX