Nations Geo

MoldovaMoldova Dialing code

+373
Moldova Country Code (CC) From Abroad

The Moldova country code

The Moldova country code (E.164) is +373. If you want to contact the Moldova number from anywhere in the world, please dial the international number for that country instead of the Moldova number. Which is your IDD and the country code with the local number.

Moldova Exit Code

International access codes(IDD)

The Exit Code to opining international line from Moldova to the board is 00 , you can use pluse + too if your device support typing pluse like mobile.
International Prefix:00Example. 00 [Country Code] [XXXXXXX}
National Prefix:0Example. 0 XXXXXXXX

How to Make Phone Calls to Moldova?

To make call to Moldova you need to type your country exit code like + or 00 then type Moldova international dialing code 373 after that and finaly type the phone number you want to call.

How many digit is Moldova phone number?

TypeLengthExample
Fixed LineEight Digits.2221XXXX
MobileEight Digits.6211XXXX
Toll-freeEight Digits.8001XXXX

Dialing Moldova From Other Countries

CountryExit Code(IDD)Example
Romania0000 373 621 12XXXX
Ukraine0~00~0 373 621 12XXXX
Bulgaria0000 373 621 12XXXX
Slovakia0000 373 621 12XXXX
Serbia0000 373 621 12XXXX
Belarus8~108~10 373 621 12XXXX
Hungary0000 373 621 12XXXX
North Macedonia0000 373 621 12XXXX
Poland0000 373 621 12XXXX
Montenegro0000 373 621 12XXXX
Bosnia and Herzegovina0000 373 621 12XXXX
Lithuania0000 373 621 12XXXX
Czech Republic0000 373 621 12XXXX
Albania0000 373 621 12XXXX
Croatia0000 373 621 12XXXX
Slovenia0000 373 621 12XXXX
Greece0000 373 621 12XXXX
Austria0000 373 621 12XXXX
Turkey0000 373 621 12XXXX