Nations Geo

TuvaluTuvalu Dialing code

+688
Tuvalu Country Code (CC) From Abroad

The Tuvalu country code

The Tuvalu country code (E.164) is +688. If you want to contact the Tuvalu number from anywhere in the world, please dial the international number for that country instead of the Tuvalu number. Which is your IDD and the country code with the local number.

Tuvalu Exit Code

International access codes(IDD)

The Exit Code to opining international line from Tuvalu to the board is 00 , you can use pluse + too if your device support typing pluse like mobile.
International Prefix:00Example. 00 [Country Code] [XXXXXXX}

How to Make Phone Calls to Tuvalu?

To make call to Tuvalu you need to type your country exit code like + or 00 then type Tuvalu international dialing code 688 after that and finaly type the phone number you want to call.

How many digit is Tuvalu phone number?

TypeLengthExample
Fixed LineFive Digits.2XXXX
MobileSix and Seven Digits.90XXXX

Dialing Tuvalu From Other Countries

CountryExit Code(IDD)Example
Kiribati0000 688 90 XXXX
Fiji0000 688 90 XXXX
Samoa00 688 90 XXXX
Nauru0000 688 90 XXXX
Vanuatu0000 688 90 XXXX
Tonga0000 688 90 XXXX
Solomon Islands++688 90 XXXX
Marshall Islands011011 688 90 XXXX
Federated States of Micronesia0000 688 90 XXXX
Papua New Guinea0000 688 90 XXXX
New Zealand0000 688 90 XXXX
Australia00110011 688 90 XXXX
Palau++688 90 XXXX
East Timor0000 688 90 XXXX
Philippines0000 688 90 XXXX
Japan010010 688 90 XXXX
Indonesia++688 90 XXXX
Taiwan++688 90 XXXX
South Korea++688 90 XXXX